Shooting Base
Shooting Model
Shooting Competition
Demwin (Psychology)
Demlang System
Лукойл Нефтохим Бургас АД
Алианц-България
ПЕТРОЛ АД
НАФТЕКС
ОВЕРГАЗ Инк. АД
HVB - BANK BIOCHIM
Главно управление на затворите
Институт по психология при МВР
Югозападен Университет - Благоевград
Консултантска фирма ДИККОН АД
Областен диспансер  за психични
заболявания със стационар ЕООД - Бургас
Г4С Секюрити Сървисиз АД
Главна Дирекция "Охрана"
       Dimitar Todorov Todorov is the psychologist of the National team of sport shooting of the Republic of Bulgaria since 1982, and since 1990   is the head of the Specialized Laboratory for Scientific Research and Analysis of Sport Shooting.
See more
Demetra Sai Computer Systems
МФВС - Дирекция КУСП
Психологически блок
Български стрелкови съюз
Предлагаме индивидуално и групово езиково обучение, подготовка за езикови сертификати, за външно оценяване и матура, за кандидат-гимназиални и кандидат-студентски изпити, както по езиковите дисциплини, така и по български език и математика.
Езиковата подготовка е съобразена със стандартите на Европейската езикова рамка (А1-С2).

италиански език
френски език
европейски португалски език
бразилски португалски език
испански език
румънски език
унгарски език
фински език
английски език
немски език
шведски език
руски език
български език
гръцки език
турски език

23.05.2022   00.04