Деметра Сай Компютърни системи

Чуждоезиков софтуер
Компютърна система DEMLANG

Компютърната система DEMLANG е разработена с идеята да подпомогне изучаването на думите в английският език, както и неправилните глаголи по отношения на тяхното записване, транскрипция и произнасяне. Изследваното лице може да провежда тестове с целият набор думи или част от тях като системата го оценява по начин приет в езиковите гимназии.
Системата е разработена в два варианта - комерсиален и свободен. Комерсиалните версии се разработват на базата на поръчка на клиента, съобразно системата по която той се обучава, ако това е частно лице, или по която обучава други, ако това е школа или учебно заведение.


Компютърна система DEMESP

Представям на Вашето внимание най-новата ми система DEMESP. Тя е насочена към хора от всички възрасти, изучаващи испански език. Нейната цел е да Ви помогне да откривате бързо и лесно глаголните форми във всяко време и спрежение. Можете да зададете глагол в инфинитив и да посочите времената, в които той да бъде спрегнат, или да получите пълен списък с формите му във всички времена. Също така, ако имате затруднение при определянето на дадена спрегната форма (например, кое е нейното време или инфинитив) може да използвате моята програма, за да идентифицира съответната информация. За улеснение към всеки глагол е включен превода му на български, английски и руски, като, в случай че глаголът е посочен на някой от трите езика, веднага ще бъде намерен превода му на испански език. Програмата съдържа около 10 000 глагола (инфинитива) и над 800 000 форми като цяло.


Деметра Сай Компютърни Системи, Деметра Сай ЕООД, Психологически & Спортен софтуер, България, София, тел. +359 898 77 06 08 www.demetrasai.com, demetrasai@abv.bg Димитър Тодоров – психолог и програмист