Деметра Сай Компютърни системи
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Деметра Сай Компютърни Системи, Деметра Сай ЕООД, Психологически & Спортен софтуер, България, София, тел. +359 898 77 06 08 www.demetrasai.com, demetrasai@abv.bg Димитър Тодоров – психолог и програмист