Shooting Base
Shooting Model
Shooting Competition
Demwin (Psychology)
Demlang System
КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ DEMWIN 2.01
   Програмният комплекс DEMWIN-2.01 е предназначен за компютъризация на психологически методики от всякакво естество, в зависимост от предпочитанията на клиента, тяхното автоматизирано провеждане, обработка и анализ, особено подходяща за подбор и диагностициране на персонал. Представлява интегриран пакет от приложни програми организирани по тестове.
PROGRAMME SYSTEM FOR COMPUTER PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS
RATING AND ANALYSIS
   The effectivenes of psychological activity, the precision of the analysis and the possibility of competent psychoregulating intervention in sports are determined to a great extent by the level of automation of psychological investigations.The programme complex "DEMWIN" aims to solve these problems to a great extent. It is an integrated package of applied programmes organized on tests.
Нови психофизиологични методики:

  -  Памет
  -  Бързина на реакция
  -  Внимание монотонна дейност (АИСУ)
  -  Концентрация на вниманието (Шулте)
  -  Разпределеност на вниманието (Мюлер)
Demetra Sai Computer Systems
Български стрелкови съюз