Shooting Base
Shooting Model
Shooting Competition
Demwin (Psychology)
Demlang System
Компютърна система DEMLANG

   Компютърната система DEMLANG е разработена с идеята да подпомогне изучаването на думите в английският език, както и неправилните глаголи по отношения на тяхното записване, транскрипция и произнасяне. Изследваното лице може да провежда тестове с целият набор думи или част от тях като системата го оценява по начин приет в езиковите гимназии.
   Системата е разработена в два варианта - комерсиален и свободен. Комерсиалните версии се разработват на базата на поръчка на клиента, съобразно системата по която той се обучава, ако това е частно лице, или по която обучава други, ако това е школа или учебно заведение.
Demetra Sai Computer Systems
Български стрелкови съюз